Normativa de l’escola

Inscripcions

 • El formulari d’inscripcions es podrà descarregar a través de la nostra pàgina web www.escolabroadway.com i enviar-ho al nostre e-mail info@escolabroadway.com degudament omplert i firmat.
 • Els nous alumnes hauran d’abonar la matrícula de 55 € juntament amb la primera mensualitat.

Baixa

 • Per donar-se de baixa d’una disciplina o del centre s’haurà de comunicar a través d’un e-mail a l’escola abans del dia 26 de cada mes.
 • Si un alumne es dona de baixa definitivament, haurà de tornar a abonar la matrícula si volgués reinscriure’s novament al centre.
 • Si un alumne deixa de venir durant un període de 3 mesos consecutius al llarg del curs i sense justificació perdrà la validesa de la matrícula.

Pagaments

 • Els pagaments s’efectuaran per domiciliació bancària entre els dies 1 i 7 de cada mes.
 • Els pagaments en efectiu, s’hauran de portar al dia per tal de poder cursar les classes, en cas contrari, l’alumne no serà admès a la classe.
 • Si l’alumne comença a mitjans de mes, se li cobrarà la part proporcional del que quedi de mes.
 • Els mesos durant els quals hi hagi un període de vacances escolars es facturaran igualment pel seu import total, malgrat que l’ESCOLA no ofereixi els seus serveis durant el període indicat.
 • Durant els mesos de juliol i agost, l’ESCOLA no carregarà cap mensualitat, a excepció de les classes que es duguin a terme en aquest període.

Calendari i festius

 • L’escola Broadway segueix el calendari escolar i festius marcats pel Ministeri d’Educació i ensenyament superior del Govern d’Andorra. Durant aquests períodes de vacances escolars, es suspenen les classes impartides als infants.
 • El curs començarà la 3a setmana de setembre i finalitzarà el 30 de juny.
 • Es respecten els dies festius i aquests no seran recuperables.
 • Les vacances de Tots Sants, Carnaval, Pentecostes i juliol l’escola es reserva el dret a seguir o no amb les activitats dels adults, depenent de la seva participació.
 • Durant el mes d’agost l’escola romandrà tancada.

Assistència i comunicació.

 • Es prega puntualitat a l’hora d’entrar a les classes.
 • El mínim d’alumnes per obrir un grup nou, és de 4 persones.
 • Les classes grupals en les quals l’alumne no assisteixi per un motiu no imputable a l’ESCOLA, no es podran recuperar.
 • En el cas en què una classe no es pogués realitzar per un motiu imputable a l’ESCOLA, aquesta es recuperarà.
 • En el cas d’anul·lació per part de l’alumne d’una classe particular decant amb menys de 48 h d’antelació, aquesta classe es comptabilitzarà com a feta.
 • Tot canvi de direcció, telèfon, e-mail, compte bancari, etc. S’haurà d’informar a l’ESCOLA com més aviat millor per a evitar confusions.